Giới Thiệu

Spread the love

Những người vô gia cư sẽ không còn những nỗi lo mỗi khi đêm về, vì Homelessed đã cho họ niềm hi vọng mới.

Một quốc gia muốn đi lên thì kinh tế xã hội phải phát triển, muốn phát triển được thì đời sống người dân cần được đảm bảo vững mạnh. Hiện nay tình trạng vô gia cư ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là những nước thường xuyên chịu sự ảnh hưởng của chiến tranh, thiên tai. Sau những cuộc nội chiến hoặc xâm lược, quốc gia cần phục hồi nền kinh tế bị tàn phá và ổn định đời sống nhân dân, nhất là lo chỗ ăn ở cho những người vô gia cư, không nhà không cửa.

Kết quả hình ảnh cho tương thân tương ái

 

Homelessed – một tổ chức phi lợi nhuận, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề về nhà ở và giáo dục cho những người vô gia cư. Giúp họ ổn định đời sống kinh tế, nhằm giảm những rối loạn về chính trị xã hội trong nước. Nhờ những tổ chức phi lợi nhuận này mà nền kinh tế quốc gia được ổn định và phát triển nhanh chóng, đời sống người dân phần nào được cải thiện, ổn định chính trị trong nước.

Được thành lập dưới sự chỉ đạo của chính phủ, Homelessed là tổ chức phi lợi nhuận được công nhận về tiến độ và hiệu quả của việc giúp đỡ những người vô gia cư. Hoạt động giáo dục của Homelessed cũng khá phát triển khi truyền đạt những kiến thức về văn hoá, đạo đức, truyền thống quốc gia, và hơn hết là sự đi lên trong đời sống của họ. Nền giáo dục đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với người dân mỗi đất nước, khi có tri thức, con người sẽ tạo nên những giá trị cao đẹp hơn, góp phần thay đổi cuộc sống cá nhân chính họ và có thể là cả xã hội. Thiết nghĩ nhiều hoạt động có ý nghĩa luôn được diễn ra thường xuyên, để tạo nên nhiều giá trị ý nghĩa, cao đẹp cho đời, cho người.