Đời sống con người yên ấm hơn nhờ các hoạt động phi lợi nhuận của Homeless.

Bên cạnh sự phát triển phồn hoa của xã hội hiện đại, còn đâu đó những mảnh đời khó khăn, bất hạnh khác đan xen. Họ đã được cứu nhờ những hoạt động phi lợi nhuận.

Đi đầu trong các công tác hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh thì Homeless còn chú ý đến giáo dục và giúp đỡ về nhà ở cho những nạn nhân của chiến tranh thiên tai. Có thể nói, xã hội hiện nay khá phát triển những chưa thật sự cân bằng bởi còn nhiều mảnh đời lưu lạc do hoàn cảnh đưa đẩy. Không có gì là hoàn hảo, nhưng đối với một đất nước muốn phát triển hoàn hảo thì chắc hẳn con người cần được ấm no đầy đủ hơn, đây cũng là lý do nhiều tổ chức phi lợi nhuận ra đời, nhằm hỗ trợ người dân về mọi mặt.

Kết quả hình ảnh cho hoat dong phi loi nhuan

Ý nghĩa của các hoạt động phi lợi nhuận.

“Khác với những tổ chức khác, các tổ chức phi lợi nhuận hướng mục tiêu hoạt động của mình đến các hoạt động mang tính cộng đồng, xã hội. Bằng cách này hay cách khác, họ chấp nhận những khoản chi phí lớn để đổi lại những giá trị khác mà họ cần.

Một số tổ chức lại mong muốn tạo ra một môi trường lành mạnh, bổ ích cho các cá nhân, hay thành cây cầu nối giữa các tầng lớp trong xã hội. Hầu hết xã hội mới chỉ biết đến các tổ chức phi lợi nhuận trong khi còn có đến sự tồn tại của những dự án phi lợi nhuận, là một bộ phận của các tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận…”

(đọc thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_phi_l%E1%BB%A3i_nhu%E1%BA%Adn).

Những hoạt động rõ rệt nhất gần đây là các tổ chức phi lợi nhuận tìm lại người thân cho những hộ gia đình thất lạc trong chiến tranh, thông qua việc áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại như xét nghiệm ADN để phân tích mối quan hệ huyết thống, nhằm hàn gắn lại tình thân, cũng cố gia đình bởi gia đình chính là tế bào của xã hội.

Homeless là một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia nắm giữ chủ chốt về việc hỗ trợ con người về nhà ở và giáo dục, giúp người dân có thể ổn định đời sống sau chiến tranh và thiên tai. Những việc làm ý nghĩa này giúp xã hội phát triển đầy đủ hơn, toàn diện hơn, làm đẹp bộ mặt quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế và thúc đẩy hội nhập, đưa đất nước đi xa hơn trên con đường phát triển.

 

 

 

 

 

Posted by nham.doanh.doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *