Category: Từ Thiện

Cao thượng lắm, những tấm lòng tương ái tương thân.
24 Oct, 2017

Cao thượng lắm, những tấm lòng tương ái tương thân.

Những tổ chức từ thiện, hoạt động mang lợi ích cho cộng đồng ngày càng nhiều. Xã hội vẫn còn đâu đó một văn hoá đẹp. Con người chung sống trong một quần thể xã hội thì càng nên giúp đỡ nhau nhiều hơn để cùng thúc đẩy xã hội tiến bộ. Bên cạnh nền […]
Homelessed mở rộng vòng tay, giúp đỡ những người vô gia cư
24 Oct, 2017
3 món quà dành tặng cho người vô gia cư
24 Oct, 2017

3 món quà dành tặng cho người vô gia cư

Có thể nói, khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp giai cấp ngày càng rõ rệt. Trong khi một bộ phận người dân sống trong no ấm, giàu sang thì số khác lại chật vật với cuộc sống mưu sinh của mình khi không […]