Category: Phi Lợi Nhuận

Đời sống con người yên ấm hơn nhờ các hoạt động phi lợi nhuận của Homeless.

Đời sống con người yên ấm hơn nhờ các hoạt động phi lợi nhuận của Homeless.

Bên cạnh sự phát triển phồn hoa của xã hội hiện đại, còn đâu đó những mảnh đời khó khăn, bất hạnh khác đan xen. Họ đã được cứu nhờ những hoạt động phi lợi

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CỦA NƯỚC NGOÀI DU NHẬP VÀO VIỆT NAM

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CỦA NƯỚC NGOÀI DU NHẬP VÀO VIỆT NAM

Hiện nay, ở Việt Nam, có thể kể ra các loại hình tổ chức phi chính phủ nước ngoài sau đây: Các quỹ văn hóa – xã hội Đây là một loại hình tổ chức