Category: Phi Lợi Nhuận

Đời sống con người yên ấm hơn nhờ các hoạt động phi lợi nhuận của Homeless.

Bên cạnh sự phát triển phồn hoa của xã hội hiện đại, còn đâu đó những mảnh đời khó khăn, bất hạnh khác đan xen. Họ đã được cứu nhờ những hoạt động phi lợi nhuận.

Đi đầu trong các công tác hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh thì Homeless còn chú ý đến giáo dục và giúp đỡ về nhà ở cho những nạn nhân của chiến tranh thiên tai. Có thể nói, xã hội hiện nay khá phát triển những chưa thật sự cân bằng bởi còn nhiều mảnh đời lưu lạc do hoàn cảnh đưa đẩy. Không có gì là hoàn hảo, nhưng đối với một đất nước muốn phát triển hoàn hảo thì chắc hẳn con người cần được ấm no đầy đủ hơn, đây cũng là lý do nhiều tổ chức phi lợi nhuận ra đời, nhằm hỗ trợ người dân về mọi mặt.

Kết quả hình ảnh cho hoat dong phi loi nhuan

Ý nghĩa của các hoạt động phi lợi nhuận.

“Khác với những tổ chức khác, các tổ chức phi lợi nhuận hướng mục tiêu hoạt động của mình đến các hoạt động mang tính cộng đồng, xã hội. Bằng cách này hay cách khác, họ chấp nhận những khoản chi phí lớn để đổi lại những giá trị khác mà họ cần.

Một số tổ chức lại mong muốn tạo ra một môi trường lành mạnh, bổ ích cho các cá nhân, hay thành cây cầu nối giữa các tầng lớp trong xã hội. Hầu hết xã hội mới chỉ biết đến các tổ chức phi lợi nhuận trong khi còn có đến sự tồn tại của những dự án phi lợi nhuận, là một bộ phận của các tổ chức, các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận…”

(đọc thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_phi_l%E1%BB%A3i_nhu%E1%BA%Adn).

Những hoạt động rõ rệt nhất gần đây là các tổ chức phi lợi nhuận tìm lại người thân cho những hộ gia đình thất lạc trong chiến tranh, thông qua việc áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại như xét nghiệm ADN để phân tích mối quan hệ huyết thống, nhằm hàn gắn lại tình thân, cũng cố gia đình bởi gia đình chính là tế bào của xã hội.

Homeless là một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia nắm giữ chủ chốt về việc hỗ trợ con người về nhà ở và giáo dục, giúp người dân có thể ổn định đời sống sau chiến tranh và thiên tai. Những việc làm ý nghĩa này giúp xã hội phát triển đầy đủ hơn, toàn diện hơn, làm đẹp bộ mặt quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế và thúc đẩy hội nhập, đưa đất nước đi xa hơn trên con đường phát triển.

 

 

 

 

 

TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CỦA NƯỚC NGOÀI DU NHẬP VÀO VIỆT NAM

Hiện nay, ở Việt Nam, có thể kể ra các loại hình tổ chức phi chính phủ nước ngoài sau đây:

  1. Các quỹ văn hóa – xã hội

Đây là một loại hình tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ cấu dựa trên một phạm trù riêng do các quỹ văn hóa – xã hội thường không trực tiếp triển khai các dự án viện trợ nhân đạo hoặc các dự án phát triển mà chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực kiến trúc thượng tầng về chính trị, văn hóa, giáo dục, thúc đẩy các cải cách về thể chế và đào tạo, phát triển con người, thúc đẩy tư nhân hóa, v.v…Họ cũng tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khác tiến hành các dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của họ. Nhằm đảm bảo được chất lượng đầu tư cũng như mức tài trợ phù hợp thỏa mãn được mục đích về nhiều mặt. Các quỹ văn – xã thường có ngân sách lớn, hoạt động ở nhiều nước và có ảnh hưởng khá lớn đối với chính phủ nước họ. Các tổ chức dạng này đang hoạt động tại Việt Nam là Ford Foundation, KAS, FES, Asia Foundation.

Ford Foundation logo

2. Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nguồn gốc tôn giáo.

Các tổ chức này ra đời rất sớm và vào Việt Nam hoạt động cũng rất sớm. Lúc đầu họ coi việc truyền đạo, cải giáo là chính, sau chuyển dần sang coi trọng cả việc đạo và việc đời và đến nay, phần lớn lấy việc đời để làm việc đạo. Khoảng một phần ba các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam là các tổ chức phi chính phủ có liên quan đến tôn giáo. Lực lượng người theo đạo ở Việt Nam khá đông đảo và phần lớn những tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam là của người theo đạo thiên chúa hoặc theo công giáo.

3.Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khác, chuyên hoạt động trên các lĩnh vực nhân đạo, từ thiện, phát triển bền vững, khắc phục hậu quả thiên tai …

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thuộc loại hình này có phạm vi hoạt động rộng rãi, chủ yếu là những tổ chức được thành lập từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, như những tổ chức phi chính phủ nước ngoài thuộc dòng OXFAM, các tổ chức Cứu trợ trẻ em, CARE, Action Aid, Thầy thuốc không biên giới, các tổ chức bảo vệ môi trường như WWF; các tổ chức đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ…

Hình ảnh Act Onaid

Ngoài ra, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thường rất đa dạng và không ổn định. Phương thức hoạt động cơ bản là trực tiếp làm dự án và trực tiếp quan hệ với địa phương, cơ sở. Từ năm 1989 đến nay, đa số các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam tiến hành các dự án mang tính phát triển bền vững (phát triển bền vững không chỉ về kinh tế mà cả về y tế, xã hội, giáo dục, môi trường …) và trên 80% giá trị viện trợ tập trung cho các dự án này.

Về tỷ lệ giá trị viện trợ phi chính phủ cho Việt Nam theo từng ngành, có thể phân loại theo sáu lĩnh vực chính: (2)

– Phát triển kinh tế như sản xuất nông nghiệp, thủ công, xóa đói giảm nghèo: 25%

– Y tế: 25%

– Giải quyết một số vấn đề xã hội: 20%

– Giáo dục: 20%

– Bảo vệ môi trường: 5%

– Cứu trợ khẩn cấp: 5%