Homelessed

Hút bể phốt, bánh trung thu như lan cho người vô gia cư.